Laatste Nieuws.

Nieuws

Nieuws uit Griekenland (21/01/2004)

 

De Eurolanden kunnen vanaf 1 januari 2004 een gedenkmunt uitgeven van 2 Euro tegen nominale waarde uitgeven met een herdenkingsafbeelding, deze munten zullen in elk van de lidstaten wettig betaalmiddel zijn.

Het betreft hier de reguliere twee euromunt met een aangepaste nationale zijde.

Deze twee euromunt is in tegenstelling tot de tot nu toe uitgegeven herdenkings munten wettig betaalmiddel.

Deze twee euro herdenkingsmunten kunne evenwel van onderwerp veranderen.

Grienland zal in het kader van de Olympische spelen tot een uitgifte van 50 miljoen stuks deze twee euromunten over gaan.

(bron KNM  - bewerking BM.)

 

September 2003.

Bijgaand een nieuw en volledig bijgewerkte lijst van de oplagecijfers (voorzover op dit moment bekend) van de diverse euro-circulatiemunten.

De aantallen van de in Frankrijk geslagen Griekse euromunten zijn nu ook bekend, verder kan een redelijk betrouwbare schatting worden gegeven van de aantallen in Finland en Spanje geslagen Griekse euromunten. 
De grootste verschillen zijn te vinden bij de aantallen Spaanse euromunten. Voor dat land maakte ik, bij gebrek aan beter, tot nu toe gebruik van de cijfers uit de catalogus van Gerhard Schoen. Nu heb ik dankzij Lars Finster de beschikking gekregen over de officiele oplagecijfers van de Spaanse FNMT en die verschillen nogal van de eerdere opgave.
Een probleem blijven de oplagecijfers van de Finse euromunten. Het beste wat ik heb is een alweer acht maanden oude opgave van de Bank of Finland. Recentere gegevens zijn helaas nergens te verkrijgen.
Nog altijd is niet bekend in hoeverre er Italiaanse euromunten met het jaartal 2003 voor de circulatie zullen worden geslagen. Ook wat Griekenland betreft is er wat dat betreft nog het een en ander niet duidelijk. Van de overige 13 landen is wél bekend welke munten er voor de circulatie zijn of worden aangemunt met het jaartal 2003 en al deze munten zijn in de lijst vermeld ook al ontbreken in de meeste gevallen de desbetreffende oplagecijfers vooralsnog.  Pas na afloop van het jaar 2003 zal (hopelijk) duidelijk worden hoeveel er uiteindelijk met dit jaartal zijn aangemunt.
 

In Juli ontvangen een e-mail van Rita Kelly, exportmanager van de A.A.S.F.N., San Marino.

 
Voor de circulatie heeft San Marino met het jaartal 2003 uitsluitend laten aanmunten:
20 cent: 360.000 stuks
50 cent: 345.000 stuks
 
Van deze aantallen zijn er 140.000 elk verpakt in de zogenaamde minikits.
Het restant, resp. 220.000 en 205.000 stuks, is in muntrollen geleverd aan de banken in San Marino.
Klik hier om het bestand te downloaden.

MVrGr,
Rob Kooy

Euromunten 2003
Door: Rob Kooy, 16-01-2003
 

Van een aantal euromunten staat inmiddels vast dat deze met het jaartal 2003 niet zullen worden aangemunt in circulatiekwaliteit. De munten gemerkt met X zullen uitsluitend te vinden zijn in de BU-sets.

  1 cent 2 cent 5 cent 10 cent 20 cent 50 cent 1 euro 2 euro
België X X   X   X X  
Duitsland A X X X     X    
Duitsland D X X X     X X  
Duitsland F X   X     X X  
Duitsland G X   X     X X  
Duitsland J X   X   X      
Frankrijk         X X X X
Monaco X X X X X X    
Oostenrijk X     X        
San Marino X X X          
Vaticaanstad X X X X X X X X


Ierland en Spanje hebben al laten weten dat zij in 2003 alle acht munten in circula-tiekwaliteit zullen slaan. De overige zes landen (Nederland, Finland, Griekenland, Italië, Luxemburg en Portugal) hebben per 1 januari 2003 nog geen uitsluitsel gegeven.

 

In 2003 nieuw muntmeesterteken op euro
Door: Koninklijke Nederlandse Munt, 14-11-2002
 

Per 1 mei 2002 is de heer M.T. Brouwer aangesteld als Algemeen Directeur van de Koninklijke Nederlandse Munt nv. De Algemeen Directeur is gerechtigd de titel “Muntmeester” te voeren. Per 1 januari 2003 zal het muntmeesterteken van dhr. Brouwer worden ingevoerd op de euromunten. Het nieuw gekozen muntmeesterteken symboliseert de zeilen van de in 1893 te Amsterdam gebouwde klipper “Nederland”, die koerszetten naar de nieuwe toekomst van de Koninklijke Nederlandse Munt.

De Koninklijke Nederlandse Munt NV is de afgelopen jaren met uiterste inspanning bezig geweest met de productie van de euro. Na de succesvolle introductie van de euro zal de Koninklijke Nederlandse Munt nu moeten groeien naar een onderneming die haar visie binnen de Europese Gemeenschap uitdraagt. Het tot stand brengen van deze koerswijziging vraagt grote stuwkracht en goed vermogen tot laveren.

Als men dit bij de persoonlijke interesse en de stijl van werken van muntmeester Maarten Brouwer optelt, dan is het niet verwonderlijk dat hij als nieuw muntmeesterteken heeft gekozen voor koerszettende zeilen.

In de familie Brouwer was overgrootvader Sipko Renger Brouwer (1875-1922) kapitein van de “Nederland’, één van de laatste driemast klippers varend onder de Nederlandse vlag. De liefde voor wind en zeilen, voor uitdaging en avontuur, zijn de nakomelingen van Sipko Brouwer met de paplepel ingegoten.

De nieuwe muntmeester heeft vanaf zijn jeugd op vele nationale en internationale wateren gevaren op zeer uiteenlopende zeiljachten. Zijn karakter is dan ook gevormd door standvastigheid, het uitzetten van koersen en het met zijn bemanning bereiken van doelen.

Maarten Brouwer heeft in zijn carrière steeds diezelfde uitdaging en het avontuur gezocht. Door het steeds uitzetten van passende ondernemingskoersen heeft hij vele van zijn doelen weten te bereiken.

 
Het “mysterie” van de circulerende Franse 1 eurocent 2002
Door: Rob Kooy, 16-09-2002
 

Al vrij snel na 1 januari werd duidelijk dat in sommige Franse starterkits eurocenten 2002 waren aangetroffen. In het blad ‘Numismatique et Change’ verscheen kort daarna een verklaring van de Franse Munt, Monnaie de Paris, waarin werd gezegd dat “door een vergissing bij de munt een aantal 1 eurocent 2002 terecht waren gekomen tussen de munten waarmee de starterkits waren gevuld”.
Echt interessant werd het pas nadat kort daarna Monnaie de Paris mededeelde dat “de 1 en 2 eurocent 2002 in het geheel niet voor de circulatie zouden worden aangemunt”.

Het heeft wat moeite gekost om het hele verhaal boven water te krijgen. Maar hier is het:

Omdat Monnaie de Paris na 1 januari zo snel mogelijk met de BU-sets op de markt wilde komen waren een aantal BU-munten 2002 al in 2001 aangemunt. En, inderdaad, door een vergissing zijn een partij 1 eurocent 2002 bestemd voor de BU-sets in de starterkits mee verpakt.
Die starterkits waren inmiddels al over het gehele land gedistribueerd. Omdat de distributie uit handen was gegeven aan de SNCF (de Franse spoorwegen) kreeg ook de SNCF de opdracht om vele honderdduizenden starterkits terug te halen, te controleren, en zonodig over te pakken.
Dit werd niet gepikt door het muntpersoneel, dit temeer daar voor hen al arbeidstijdverkorting was aangevraagd. Ze vonden dat het controleren en ompakken HUN werk zou moeten zijn, en gingen op 15 november 2001 in staking.

Nadat onderhandelingen vergeefs bleken heeft het Franse Ministerie van Financiën ingegrepen. Op 26 november werden de stakers met politiegeweld uit de gebouwen in Parijs en Pessac gezet. Alle in voorraad zijnde munten (van zowel Frankrijk als Monaco) werden door de politie in beslag genomen. Ook werden de aanwezige muntstempels naar het Ministerie van Financiën overgebracht. Daarmee wilde men, mocht de staking langer gaan duren, de muntslag in het buitenland kunnen voortzetten. De stakers, beseffend dat hun actie zinloos was geworden, gingen op 28 november weer aan het werk.

Inmiddels was het terughalen en ompakken door de SNCF met voortvarendheid ter hand genomen.
Maar blijkbaar zijn daarbij toch een aantal starterkits (gesproken wordt over: enkele honderden) over het hoofd gezien. Die zijn in december 2001 gewoon aan het publiek verkocht en de munten daaruit, inclusief de 1 eurocent 2002, zijn gewoon in omloop gekomen.

Dat de Franse 1 en 2 eurocent in 2002 niet meer zijn aangemunt heeft waarschijnlijk minder te maken met de overweging om deze munten op termijn uit de circulatie te halen als wel met het feit dat de productiekosten voor deze munten relatief hoog zijn. En dat men heeft overwogen dat er inmiddels voldoende 1 en 2 centstukken (inclusief de buitenlandse) in omloop zijn.
Een lijstje van Monnaie de Paris uit 2002 spreekt wat dat betreft boekdelen.

Productiekosten per munt:
2 euro 0,151 € (ruim 15 eurocent)
1 euro 0,127 €
50 eurocent 0,067 €
20 eurocent 0,052 €
10 eurocent 0,040 €
5 eurocent 0,029 € (bijna 3 eurocent)
Productiekosten voor de 1 en 2 eurocent worden niet aangegeven (deze werden in 2002 immers niet meer aangemunt!) maar men mag veilig aannemen dat de productiekosten hiervan even hoog, zo niet hoger, waren dan de nominale waarde.

De FINSE Munt heeft aangekondigd: “Om te kunnen voldoen aan de grote vraag is het maximale aantal van de triple sets verhoogd van 35.000 tot 70.000 exemplaren”. Dat is een nette manier om te zeggen: “Tot dusver hebben we aan deze triple set lekker verdiend, dus maken we er nog wat meer”. De officiële afgifteprijs voor de Finse triple set is extreem hoog, bijna tweemaal zo hoog als de afgifteprijs voor de Belgische triple set was.

Van de LUXEMBURGSE BU-set is onlangs de tweede editie verschenen. Op het eerste gezicht is deze identiek aan de eerste editie. Maar er zijn wel degelijk verschillen:
Bij de eerste editie (5.000 exemplaren, begin dit jaar verkocht door de Koninklijke Nederlandse Munt) wordt het muntmetaal voor de 1, 2, 5, én 50 cent als volgt omschreven: Métal cuivré.
Bij de tweede editie (35.000 exemplaren, verkocht door het Luxemburgse Filateliebureau) is dat verbeterd als volgt:
voor de 1, 2, en 5 cent: Acier cuivré; voor de 50 cent: Or nordique.

MONACO. Met betrekking tot de eerstdaags beschikbaar komende 40.000 BU-sets Monaco 2002 heeft het MTM, Monaco, laten weten: “We have not decided yet how the 2002 sets will be commercialized, having received too many inquiries (hundreds of thousands) from all over Europe, and the local population wanting to be served also”. 

Tot dusver zijn er van drie landen nog geen officiële BU sets verschenen. Hierover valt het volgende te melden:

Griekenland heeft geen traditie van het uitbrengen van speciale sets ten behoeve van verzamelaars. In het verleden zijn er wel eens af en toe speciale sets aangemaakt. Maar deze kwamen pas veel later en druppelsgewijs beschikbaar voor de verzamelaars omdat de hele oplage in eerste instantie werd verspreid onder gezagsdragers, hoge ambtenaren, en hun relaties en vriendjes. Op dit moment is er nog helemaal niets bekend of Griekenland in 2002 alsnog met een BU-set euromunten zal uitkomen. Voorlopig is er alleen de door de Koninklijke Nederlandse Munt uitgebrachte ‘Griekse’ set (5.000 exemplaren), maar de munten daarin zijn gewoon ‘circulated’ en niet Brilliant Uncirculated.

Italië zal eind dit jaar nog een BU-set uitbrengen. De oplage zal ‘aanzienlijk’ zijn, en de afgifteprijs ongeveer € 15,--.
Deze sets zullen niet rechtstreeks bij de Italiaanse Munt besteld kunnen worden. Het bericht vermeldt dat ze “via de gebruikelijke kanalen verspreid zullen worden”.

Portugal. Ook de Portugese Munt, de INCM, zou graag willen meeprofiteren van de huidige euro-hausse. Het probleem is echter dat er nog een oud Portugees wetje van kracht is dat bepaalt dat het naar het buitenland uitvoeren van Portugese munten strafbaar is. Via het parlement wordt nu getracht dit wetje te laten vernietigen.
Het door de Portugese Post uitgegeven setje (met de postzegels) was louter en alleen bedoeld voor de binnenlandse markt. Dat er toch een groot aantal hiervan in het buitenland is beland is in feite, volgens de huidige Portugese wetgeving, illegaal.

 

Voor opmerkingen over de inhoud van deze pagina's:
E-mail: Beirnaert Rudy
laatste wijziging: 03-12
-2003
Copyright ©2004 Beirnaert Rudy